Midwinterhoorn blazen
Ugchelen e.o.

Bestuurswisseling

In de loop van het jaar 2023 is er binnen de midwinterhoorngroep Ugchelen een bestuurswisseling geweest.
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Voorman/voorzitter: Henk van den Berg
Penningmeester: Evert de Boer
Secretaris: Hans Veldkamp
Muzikaal leider: Leonard Milek


Wij willen de traditie van het midwinterhoorn blazen voortzetten en het immaterieel cultureel erfgoed van het bouwen van en het blazen op de midwinterhoorn in stand houden. 

E-mailen
Bellen
Map